Dĩa inox chữ nhật có tay cầm

Dĩa inox 201

Dĩa chữ nhật có tay cầm