CA RÓT NƯỚC LẨU, CA INOX RÓT NƯỚC LẨU

CA RÓT TRÀ ĐÁ, CA INOX RÓT TRÀ ĐÁ

CA RÓT NƯỚC ÉP, CA INOX RÓT NƯỚC ÉP, CA RÓT NƯỚC ĐÁ, CA INOX RÓT NƯỚC ĐÁ, CA RÓT NƯỚC NGỌT, CA INOX RÓT NƯỚC NGỌT