CA INOX CÓ NẮP 1.5 L

BÌNH ĐỰNG NƯỚC INOX CÓ NẮP

CA INOX 1.5 L