CA INOX CÓ NẮP 0.6 L

BÌNH ĐỰNG NƯỚC INOX CÓ NẮP

CA INOX 0.6 L