CHẢO INOX 2 QUAI 1 ĐÁY 40 CM

CHẢO INOX 1 ĐÁY

CHẢO XÀO INOX 1 ĐÁY 2 QUAI