CHẢO INOX 2 QUAI 1 ĐÁY 70 CM

CHẢO INOX 1 ĐÁY

CHẢO XÀO INOX 1 ĐÁY 2 QUAI