Khay cơm inox 5 ngăn

Khay com inox 5 ngan

Khay cơm inox 5 ngăn sâu lòng