Khay cơm inox 5 ngăn 304

Khay com inox 5 ngan 304

Khay cơm inox 5 ngăn sâu lòng