Bình đựng nước trái cây 8 Lít, Bình đựng nước trái cây đơn, Bình nước ép trái cây 1 ngăn

Bình nước ép trái cây 8L

Bình đựng nước trái cây Buffet