Kệ úp ly nhựa cao cấp cho nhà hàng, khách sạn

Kệ úp ly nhựa đen 2 ngăn và 4 ngăn

Kệ úp ly nhựa an toàn