Khay trưng bày bánh 2 tầng vuông gỗ

Khay trưng bày bánh, trái cây gỗ cao cấp

Khay trưng bày bánh