Khay trưng bày bánh 2 tầng tròn gỗ

Khay trưng bày bánh, trái cây gỗ cao cấp

Khay trưng bày bánh tròn 2 tầng buff