Khay trưng bày bánh 2 tầng tròn sứ

Khay trưng bày bánh, trái cây sứ cao cấp

Khay trưng bày bánh