Khay trưng bày bánh 2 tầng hoa sen sứ

Khay trưng bày bánh, trái cây sứ cao cấp

Khay trưng bày bánh hoa sen