Bình đựng nước trái cây 8 Lít, Bình đựng nước trái cây đơn, Bình nước ép trái cây ngăn, Bình đựng nước trái cây thủy tinh đế gỗ vòi inox

Bình nước ép trái cây 8L

Bình đựng nước trái cây Buffet