Bình đựng nước trái cây 3 Lít, Bình đựng nước trái cây đơn, Bình nước ép trái cây 1 ngăn

Bình nước ép trái cây 3L

Bình đựng nước trái cây Buffet