chân đế inox

chân đế buffet

chân đế inox buffet chữ nhật