CHÂN ĐẾ XÔ ƯỚP RƯỢU INOX LỚN

CHÂN ĐẾ XÔ ĐÁ ƯỚP RƯỢU INOX

CHÂN ĐẾ XÔ ĐÁ ƯỚP RƯỢU CAO CẤP