ĐŨA NHỰA ĐẦU VUÔNG HOA VĂN BẠC

ĐŨA NHỰA ĐẦU VUÔNG

ĐŨA NHỰA HOA VĂN VÀNG CHỐNG MỐC