khay gn 1/1 có đục lỗ nhỏ

khay gn buffet

khay gn buffet 1/1