khay gn tròn đục lỗ

khay gn buffet

khay gn buffet tròn