Khay trưng bày bánh đế gỗ

Khay trưng bày bánh, trái cây gỗ cao cấp

Khay trưng bày bánh đế gỗ cỡ nhỏ