Khay trưng bày bánh đế gỗ trung

Khay trưng bày bánh, trái cây gỗ cao cấp cỡ trung

Khay trưng bày bánh đế gỗ cỡ trung