Nắp chụp đế gỗ buffet

Nắp chụp thủy tinh cao cấp

Nắp chụp thủy tinh buffet cao cấp