Nắp PC tròn đậy thực phẩm buffet

Nắp PC tròn

Nắp PC tròn buffet