Nồi đun cách thủy Buffet chữ chất lượng cao cho nhà hàng, khách sạn

Nồi đun cách thủy Buffet có nắp đậy Nồi, đun cách thủy Buffet có nắp đậy có kính

Nồi đun cách thủy Buffet inox Nồi đun cách thủy buffet inox mạ vàng