Nồi Hâm Soup Tròn chất lượng cao cho nhà hàng, khách sạn

Nồi hâm soup có nắp đậy Nồi hâm Buffet có nắp đậy có kính

Nồi hâm Buffet inox Nồi hâm buffet inox mạ vàng