THỐ ƯỚP LẠNH INOX CÓ CHÂN

THỐ ƯỚP LẠNH INOX CÓ CHÂN 40 CM

THỐ ĐÁ ƯỚP LẠNH ĐỒ UỐNG