Xe đẩy nhựa có cửa IN-032JB (màu đen)

Xe phục vụ thức ăn có cửa

Xe phục vụ