Xe phục vụ 3 tầng xám IN-010-1 (2 xô đen)

Xe dọn thức ăn

Xe phục vụ 3 tầng xám