Bộ gia vị 6 ngăn inox cao cấp

Bộ gia vị inox

Bộ gia vị 6 ngăn