Chảo gang vuông có tay cầm đế gỗ

Chảo gang vuông

Chảo gang có tay cầm đế gỗ