KẸP GẮP HÌNH TRÒN

KẸP GẮP THỰC PHẨM HÌNH TRÒN 1 BÊN RĂNG

KẸP GẮP INOX, KẸP GẮP THỰC PHẨM INOX HÌNH TRON 1 BÊN RĂNG