KẸP GẮP HÌNH TRÒN

KẸP GẮP THỰC PHẨM HÌNH TRÒN 2 BÊN RĂNG

KẸP GẮP INOX, KẸP GẮP THỰC PHẨM INOX HÌNH TRON 2 BÊN RĂNG