XÔ ƯỚP RƯỢU PHA LÊ

XÔ ĐÁ ƯỚP RƯỢU PHA LÊ INOX

XÔ ĐÁ ƯỚP RƯỢU CAO CẤP, XÔ ĐÁ ƯỚP RƯỢU PHA LÊ INOX